Monday, May 29, 2017

ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား…


How to Success in Life ?????

(ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ၃ ႏွစ္ ေအာင္ျမင္မႈအေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ
၃ မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈ ရယူႏိုင္ပါတယ္)

တစုံတရာ သိဖုိ႔လုိအပ္လာတဲ့အခါ…
(သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပပါ၊ စာဖတ္ ေလ့လာပါ၊ တစုံတဦးထံမွ အၾကံယူပါ၊ ဆရာမ်ားထံ ေဆြးေႏြးပါ၊ စဥ္းစားေတြး အေျဖရွာပါ)

အခက္အခဲေတြ ၾကဳံေတြ႔လာတဲ့အခါ…
(စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ၾကိဳးစားပါ၊ Motivation စာစုမ်ားဖတ္ပါ၊ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းရွာပါ၊ အရႈံမေပးဖုိ႔ ခံယူခ်က္ထားပါ၊ မျဖစ္မေနစိတ္နဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ပါ)

လုပ္ငန္းေျပာဆုိ ဆက္ဆံတဲ့အခါ…
(တဖတ္သူအား ဦးစားေပးပါ၊ ယုံၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိပါ၊ ေတြ႔ဆုံသူနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းမ်ားေျပာပါ၊ အက်ိဳးရွိေစတဲ့ အရာမ်ားေမးျမန္းေျပာပါ)

အလုပ္ေတြ ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားတဲ့အခါ…
(နည္းလမ္းရွာပါ၊ လုပ္ရန္ခ်ေရးထားပါ၊ ဦးစားေပးအလုပ္ေတြေရြးပါ၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ပါ၊ ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔ ရာထားခ်က္ထားပါ)

တဦးတေယာက္မွ တုိက္ခုိက္ေျပာဆုိလာတဲ့အခါ…
(နားလည္ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားပါ၊ ကုိယ္ရဲ႕အမွန္တရားကုိ ယုံၾကည္ပါ၊ ေရွာင္သင့္တာေရွာင္-ရွင့္သင့္တာရွင္းပါ၊ အလုပ္ေတြမထိခုိက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားပါ)

အလုပ္ေတြထဲ ျငီးေငြ႔ပ်င္းျပလာတဲ့အခါ…
(အနားယူ အပန္းေျဖပါ၊ စိတ္သစ္လူသစ္ ခြန္အားစာေပမ်ားဖတ္ပါ၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံပါ၊ အေရးၾကီးပါက မလုပ္ခ်င္လဲ ၾကိဳးစားလုပ္ပါ)

အေရးၾကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါ…
(အခ်ိန္ယူစဥ္းစားပါ၊ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ရလဒ္ကုိသုံးသပ္ပါ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားပါ၊ ေရရွည္ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ပါ)

ဘ၀ရဲ႕ အခ်ိဳးအေကြ႔ေတြ ေက်ာ္ျဖတ္တဲ့အခါ…
(ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ပ်က္သားပါ၊ စြန္႔စား ေဆာင္ရြက္ပါ၊ ခုိင္မာတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေမြးျမဴပါ၊ ေနာက္ဆုံး ေအာင္ျမင္မႈအထိ စိတ္ရွည္စြာၾကိဳးစားရယူပါ)

လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ ျမင့္တင္ၾကိဳးစားတဲ့အခါ…
(မိမိကုိယ္ကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ၊ သင္ယူခံယူစိတ္ထားပါ၊ ကုိယ္တုိင္ေလ့က်င့္ေမြးျမဴပါ၊ လက္ရွိေခတ္ရဲ႕ လုိအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ကုိျဖည့္ဆည္းပါ)

လႊဲေခ်ာ္မႈ အမွားေတြ ၾကဳံေတြ႔လာတဲ့အခါ…
(အခ်ိန္မွီ Stop ရပ္တန္႔ပါ၊ အေတြ႔အၾကဳံသင္ခန္းစာယူပါ၊ ေျပာင္းလဲဖန္တီးဖုိ႔ ၾကိဳးစားပါ၊ အမွန္တရားေတြကုိ လက္ခံၿပီး အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ပါ)

စိတ္ေက်နပ္စရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ၾကဳံေတြ႔လာတဲ့အခါ…
(ေပ်ာ္ရႊင္စရာအမွတ္တရမ်ား မွတ္သားပါ၊ ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ မွ်ေ၀ခံစားပါ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ ထပ္ခါေတြးေခၚဖုိ႔ၾကိဳးစားပါ၊ အေတြးအေခၚေကာင္းထားပါ)

ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ၾကိဳးစားတဲ့အခါ…
(ေအာင္ျမင္စိတ္ျပင္းျပပါ၊ ေအာင္ျမင္သူေတြကုိ ေလ့လာပါ၊ ရိုးသားယုံၾကည္မႈရွိေအာင္ ေနထုိင္ပါ၊ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္သူေတြရွာေဖြပါ၊ အရႈံးမေပး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ခံယူပါ)

ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ပူးတြဲၿပီးေရးသားေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္…
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ၃ ႏွစ္တာ ေအာင္ျမင္မႈတခ်ိဳ႕ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကဳံေတြျဖစ္ၿပီး… အားလုံးေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ယခင္ထက္ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါေစ…
ေလးစားလွ်က္ပါ…
Credit : U Zin Phyo Paing
             MESI Business Institute
             EntrepreneurSME.com

ယုံၾကည္မႈ


လူေတြက ကိုယ့္ကို မယုံၾကည္တဲ့ အခါ...ကိုယ့္ရဲ႕ ေဝဖန္ပိုင္ျခားမႈေတြကို အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လာတဲ့အခါေတြမွာ...ကိုယ့္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈကေန ေသြဖီတတ္လာၿပီး သစၥာရွိတဲ့ အဖဲြ႕သားလည္း မျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး...
ယုံၾကည္မႈေတြ ကင္းမယ့္လာတဲ့ အခါမွာ သံသယဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္...ဒီအခါမွာ ကိုယ့္အတြက္ မလုပ္ေပးတတ္ၾကေတာ့ပဲ ဆန္က်င္လာတတ္ၾကပါတယ္...အစြမ္းကုန္ မႀကိဳးစားခ်င္ၾကေတာ့ပါဘူး....
ယုံၾကည္မႈဆိုတာ ကိုယ္က earn လုပ္ယူမွ...တည္ေဆာက္မွ ရတာျဖစ္ပါတယ္...အတင္းအၾကပ္ အဓမၼ အတင္း ယုံၾကည္ခိုင္းလို႔မရပါဘူး...
ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္...

T-truth
R-respect
U-understanding
S-support
T-trustworthy


ပထမ အခ်က္ အေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆိုဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္...ကတိတည္ရပါမယ္... ဘယ္ႏွစ္ခါေလာက္မ်ား အညာခံရဖူးပါလဲ...အညာခံရၿပီးတဲ့အခါမွာ ညာတဲသူ အေပၚမွာ ဆက္ၿပီး ယုံၾကည္ႏိုင္ၾကပါေသးလား...အခု ဘန္းစကားနဲ႔ဆို twist လုပ္တယ္ေပါ့...ဟို႔လူ႔တမ်ိဴးေျပာ ဒီလူ႔ တမ်ိဴးေျပာတာေတြေပါ့...မလုပ္သင့္တာေတြပါ...
ဒုတိယ အခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ show respect ပါ...ေရရွည္တည္ၿမဲတဲ့ ဆက္ဆံရရွိဖို႔ အတြက္ ဒီ အခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္...လူေရွ႕သူေရွ႕ေအာ္ေငါက္တတ္ၾကတဲ့ မန္ေနဂ်ာေဟာင္းႀကီးေတြ...ေျပာခ်င္ရာေျပာဆူခ်င္ရာဆူၿပီးျပန္ထြက္သြားတတ္တဲ့ စင္ေရာ္ မန္ေန႔မန္႔ seagull management... စင္ေရာ္ေတြက အစာကိုလာသုတ္ၿပီး ျပန္ထြက္သြားတတ္ၾကတာေလ...ေရွာင္ရမယ္ေလ...ကိုယ္ဝန္ထမ္းေတြဟာ ခေလးမဟုတ္ဘူး၊ ရွက္တတ္ၾကပါတယ္။
တတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ နာလည္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္...ဒါေၾကာင္ကိုယ့္ကိုယ္နားလည္ေပးေစခ်င္တာထက္ သူမ်ားကို နားလည္ေပးတတ္ရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္တာလဲ၊ ဘာလို႔ဒီလိုေျပာတာလဲဆိၾတာေတြကို နားလည္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ Assume မလုပ္သင့္ဘူး။ အဲ့လို assume လုပ္တာဟာ ass out of u and me လို႔ ေျပာတာနဲ႔ မျခားပါဘူးေလ။
စတုတၱ အခ်က္အေနနဲ႔ ကိုယ့္အဖဲြဲ႕ရယ္...ကိုယ့္အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို support လုပ္ေပးရပါမယ္...အထူသျဖင့္သူတို႔ေတြ စိတ္ဓါတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ပိုၿပီးလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ delegation ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အလုပ္ေတြပုံေပးတာေတြဟာ support လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ Abdication ပါပဲ။
ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ယုံၾကည္ရေသာသူမ်ားျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...walk the talk... action is louder than your words...အခ်ိဳ႕မန္ေနဂ်ာေတြဟာ double standard ေတြရွိေနတတ္ၾကတယ္။ လိုသူကိုတစ္မ်ိဳး မလိုသူကိုတစ္မ်ိဳး။ ဒါေတြဟာေရွာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာခဲ့တာေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရရင္...ကိုယ့္အေပၚ သစၥာရွိတဲ့ အဖြဲ႕သားေတြျဖစ္ေစဖို႔...ကိုယ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုလက္ခံလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
အဖြဲ႕ဝင္ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ မရရွိၾကဘူးဆိုရင္ သူတို႔ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး...
ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားကိုေျပာ...တေလးတစားဆက္ဆံ...နားလည္မႈေတြကိုထား...လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြကိုေပး...ယုံၾကည္ရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ေနျခင္းအားျဖင့္ Trust လို႔ေခၚတဲ့ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစ...
Credit : KC

Wednesday, December 7, 2016

IELTS

Share လ်ွင္ လူတိုင္း မျမင္ရလို့ copy လုပ္ျပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ...ျပည္ပ တြင္ ေက်ာင္းသြား တက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား / သူ မ်ားအတြက္...
Sharing is caring
IELTS 7.0 ရေအာင္ဘယ္လုိေၿဖၾကမလဲ။
ကၽြန္ေတာ္႔ အေနနဲ႔ သိပ္သိသိပ္တတ္လြန္းေနလုိ႔ ဒီပို႔စ္ကိုေရးတာမဟုတ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္ ေၿဖခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ Success သင္တန္းေက်ာင္းမွာတက္ခဲ႔တုန္းက ဆရာ Arthur သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ႔တာေတြနဲ႔ IELTS TEST PLUS 1&2 ဆိုတဲ႔စာအုပ္ကို မွီးၿငမ္းၿပီး ေၿဖဖုိ႔ၾကိဳးစားေနၾကတဲ႔ အစ္ကို၊အစ္မ၊ညီ၊ညီမမ်ားကို အေထာက္အကူနဲနဲပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ရေစခ်င္လုိ႔ဒီပို႔စ္ကို ေရးသားလုိက္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံရပ္ၿခားတကၠသိုလ္ေတြကို တက္ေတာ႔မယ္ ဆုိရင္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို English စာ Mother Tongue မဟုတ္တဲ႔၊ စာသင္ၾကားတဲ႔ေနရာမွာ major medium အၿဖစ္ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔သာသင္ၾကားေပးတဲ႔ ေက်ာင္းေတြက ထြက္တဲ႔သူေတြကို compulsory အေနနဲ႔ ေၿဖခုိင္းေလ႔ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ေလ႔လာမိသေလာက္ IELTS,TOEFL,SAT,GRE,GMAT စသၿဖင္႔ test ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။အဂၤလိပ္စာတစ္ခုတည္းစစ္တာရွိသလုိ၊သခ်ၤာနဲ႔ အၿခားဆုိင္ရာဘာသာရပ္ေတြေၿဖခုိင္းတာေတြလဲရွိပါတယ္။Engineering students ေတြအတြက္ အေမရိက ကလြဲလို႔ က်န္ႏုိင္ငံေတြမွာ IELTS နဲ႔တက္ရင္ရပါတယ္။ အေမရိက မွာတက္ခ်င္ရင္ေတာ႔ TOEFL(Testing of English as foreign language) နဲ႔ GRE(Graduate Record Exam) ၂ ခုကို မၿဖစ္မေနေၿဖဆုိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ IELTS ကိုလက္ခံတာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ၾကည္႔မိတဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ မေတြ႔မိပါဘူး။ Harvard,MIT,Yale,Caltech,Standford,Princeton စတဲ႔ ထိပ္သီးေက်ာင္းေတြပါ။တၿခားတကၠသိုလ္ေတြ Canada, England,Netherland,Australia,German,Japan,France စတဲ႔ ႏုိင္ငံေတြကေတာ႔ IELTS ရွိရံုနဲ႔ တက္လုိ႔ရပါတယ္။ GRE ေတာင္မလုိပါဘူး။သတ္မွတ္တဲ႔ အမွတ္ကေတာ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနေပၚမူတည္ၿပီး ၆ ကေန ၇ ထိရွိတတ္ပါတယ္။
IELTS အေၾကာင္းမေၿပာခင္မွာ TOEFLနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးသိထားသင္႔တာေလးေတြေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။ ေၿဖတဲ႔ ပံုစံက ၃ မ်ိဳးရွိပါတယ္။အဲဒါေတြက PBT(Paper Base Test),CBT( Computer Base Test), IBT (Internet Base Test)။အဲဒီထဲက ဘယ္ ပံုစံနဲ႔ ေၿဖရမလဲဆုိတာ ကိုယ္ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ႔ေက်ာင္းရဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ ဝင္ၾကည္႔ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဌာန တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူသလို၊အထူးၿပဳဘာသာ ကြဲရင္လဲ မတူၿပန္ပါဘူး။အဲဒါမသိပဲ ေၿပာသံၾကားတာနားေထာင္ၿပီး ေၿဖလုိ္က္မိလုိ႔ ကိုေၿဖထားတာက သူတုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ရင္ အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္၊လူပန္းၿဖစ္မွာ စိုးရပါတယ္။
IELTS ဆုိတာက International English Language Testing System ကိုေၿပာတာပါ။ 4 skills ေၿဖဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။အဲဒါေတြက
(၁) နားေထာင္မွဳစြမ္းရည္(Listening Skill)
(၂) စာဖတ္စြမ္းရည္ (Reading skill)
(၃) စာေရးသားမွဳ စြမ္းရည္ (Writing Skill)
(၄) စကားေၿပာစြမ္းရည္ (Speaking Skill)ဆုိၿပီး ၄ ခုရွိပါတယ္။အေရးၾကီးဆံုးမွတ္ရမွာက တစ္ခါေၿဖထားရင္ ၂ ႏွစ္ပဲအက ်ံဳးဝင္ပါတယ္။
Listening Skill
x x x x x x x x x
နားလည္ဖုိ႔အတြက္ေတာ႔ အစမွာ ခက္ပါလိမ္႔မယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စေၿဖတုနး္ကလဲ အမွတ္ ၄၀ မွာ ၄ မွတ္ေလာက္ပဲရပါတယ္။အဲဒီေနာက္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေလ႔က်င္႔ရာကေန တၿဖည္းၿဖည္းတက္လာပါတယ္။ ေနာက္ အမွတ္ ၃၀ ေက်ာ္ ရတဲ႔ထိ ၿဖစ္လာပါတယ္။အဲဒါေၾကာင္႔ အစမွာ စိတ္မပ်က္ပဲ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ၾကိဳးစားပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အခက္အခဲက ေတာ႔ ေလယူေလသိမ္းပါပဲ။ ေလ႔က်င္႔ခန္းေတြေပးတဲ႔ေနရာမွာ ႏုိင္ငံတကာက ေလယူေလသိမ္းေတြၿဖစ္တာေၾကာင္႔ နားလည္ရခက္တတ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာက တကမၻာလံုး သံုးတာဆုိေတာ႔ ကိုယ္႔အရပ္နဲ႔ ကိုယ္႔ဇာတ္ လုိ္က္ဖက္ေအာင္ ေၿပာၾကမွာပါ။ ဂရုတစိုက္နဲ႔ နားေထာင္ရင္ရပါတယ္။ Pronunciation, Intonation, correct accent ၇ဖုိ႔ အတြက္ စာအုပ္တခ်ုိ႔ကိုညႊန္းခ်င္ပါတယ္။ ပံုနဲ႔လဲ တြဲၿပထားပါတယ္။ စာအုပ္ဆုိင္ေတြမွာ အလြယ္တကူရွာၿပီး ေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။
1. Lose Your Accent in 28 days by Judy Ravin with VCD (Recommended)
2.TREE or THREE by Ann Baker with CD
3.SHIP or SHEEP by Ann Baker with CD
4.English Pronunciation in Use (cambridge) by Mark Hancock ဒီစာအုပ္ကေတာ႔ စီဒီေခြမပါပါဘူး။အင္တာနက္မွာရွာၿပီး ေဒါင္းရင္ေတာ႔ ရပါလိမ္႔မယ္။အဲဒီစာအုပ္ေတြကို ေလ႔က်င္႔ေပးမယ္ဆုိရင္ၿဖင္႔ ၃၊၄ လ အၾကာမွာ ေတာ္ေတာ္ကို ကၽြမ္းက်င္လာပါလိမ္႔မယ္။
Reading Skill
x x x x x x x x
စာဖတ္စြမ္းရည္က ေပးထားတဲ႔ အခ်ိန္အတြင္းမွာ စာပိုဒ္ေတြဖတ္ၿပီး ေမးခြန္းေတြေၿဖေပးရတာပါ။ေမးခြန္းေတြက အစံုပါပဲ။ Multiple choice,YES/NO/NOT GIVEN or TRUE/FALSE/NOT GIVEN, summary, headings စသၿဖင္႔ပါ။ဒါေပမယ္႔ ေမးခြန္းကို ၂ မ်ိဳးခြဲရင္ရပါတယ္။တစ္ခုက စာပိုဒ္အစဥ္လုိက္ အေၿဖရွာရတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ိဳး (P.O-Paragraph order) နဲ႔ (ဥပမာအားၿဖင္႔ YES/NO/NOT GIVEN) စာပိုဒ္အစဥ္အတိုင္းမဟုတ္ပဲ အေၿဖကို သင္႔ေတာ္ရာ စာပိုဒ္မွာရွာရတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ိုးပါ (Non P.O-non Paragraph order) ။ဥပမာအားၿဖင္႔ summary လုိေမးခြန္းပါ။အဲဒါက ၉၅ ရာခုိ္င္ႏွဳန္းေလာက္ အဲဒီအတုိင္းေမးပါတယ္။အဲဒါက ေမးခြန္းအေနအထားပါ။အဲဒီမွာ ေပးထားတဲ႔စာပိုဒ္က main idea နဲ႔ supporting idea ကိုခြဲၿခားတတ္မွ heading(ေခါင္းစဥ္ေရြး) တဲ႔အ ခါမွန္မွန္ေရြးတတ္မွာပါ။
စာဖတ္ေတာ႔မယ္ဆုိရင္ အရင္ ဆံုး Skimming and Scanning လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။Skimming က ေပးထားတဲ႔ စာပိုဒ္ကိုအေပၚဆံုးတစ္ေၾကာင္း၊အလယ္တစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးတစ္ေၾကာင္းဖတ္ၿပီး ၿခံဳငံုဖတ္လုိက္တာပါ။ Scanning က ကိန္းဂဏန္းေတြ(ဥပမာ ခုႏွစ္ေတြ) နဲ႔ လူနာမည္ေတြ အၾကီးစာလံုးနဲ႔ ေရးထားတဲ႔ စကားလံုးေတြနဲ႔ သိသာထင္ရွားတဲ႔ စကားလံုးေတြကို ရွာဖတ္တာပါ။Scanning လုပ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ မ်ဥ္းတားထားဖုိ႔မေမ႔ပါနဲ႔။ အဲဒါႏွစ္ခုလုပ္ၿပီးမွ ေမးခြန္းကိုဖတ္ပါ။ၿပီးရင္ ေမးခြန္းက P.O လား non P.O လား ခြဲၿခားၿပီး ဖတ္ခဲ႔ၿပီးတဲ႔ စာပိုဒ္ေတြမွာလုိက္ရွာရံုပါပဲ။ Reading နဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ Vocabulary ၾကြယ္ဝေအာင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။မႏုိင္ရင္ကာ ေဝါဟာရေတြ က်က္မွတ္ေနဖုိ႔မလုိအပ္ပါဘူး။ ၁၀ တန္းကေလးေတြလဲ အဲဒါကိုေၿဖၾကတာမုိ႔ ခဲရာခဲဆစ္ပညာရွင္ဆန္တဲ႔ေဝါဟာရေတြကို ထည္႔ေပးေလ႔မရွိသေလာက္ပါပဲ။တကယ္လုိ႔ မသိရင္ လဲ ေရွ႔နဲ႔ ေနာက္ စာေၾကာင္းေတြကေနတဆင္႔ အဓိပါယ္ေဖာ္ၾကည္႔ပါ။အဲဒါက ေပ်ာ္ဖုိ႔လဲေကာင္းၿပီး၊အသုးံလဲဝင္ပါတယ္။
ေဝါဟာရေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ စာအုပ္အခ်ိဳ႔ကိုညႊန္းခ်င္ပါတယ္။
၁။ မသိမၿဖစ္ စကားလံုး ၂၀၀၀
၂။ေဝါဟာရပေဒသာ (ဆရာဦးသိန္းလြင္)
၃။ၿမန္မာ၊အဂၤလိပ္ ၂ဘာသာ ပံုၿပင္စာအုပ္မ်ား(ဦးသိန္းလြင္၊ဆရာမိုး၊ေကာင္းသန္႔.........)
၄။ Synonyms and Antonyms (Cambridge or Oxford)
၅။ Longman/Oxford/Cambridge Dictionary English to English dictionary ကိုၾကည္႔ဖုိ႔ မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔လုိ႔ မွာခ်င္ပါတယ္။အဲဒါမွာ တကယ္တတ္မွာပါ။ကိုသိတဲ႔ စကားလံုးတစ္ခုကို အဂၤလိပ္လုိ အဓိပါယ္ဖြင္႔ၾကည္႔ပါ။ၿပီးရင္ Dictionary နဲ႔တုိ္က္ၾကည္႔ပါ။အဲဒီလုိလုပ္ရင္ အဂၤလိပ္စာကို အခ်ိန္တုိအတြင္း ကၽြမ္းက်င္လာပါလိမ္႔မယ္။
Writing Skill
x x x x x x x
Writing နဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔Task 1 and Task 2 ဆုိၿပီး၂ မ ်ိဳးရွိပါတယ္။ Task 1 က process writing and report writing ဆုိၿပီး ၂ ခုရွိပါတယ္။ Process writing ကေမးခဲပါတယ္။ပံုေလးေတြေပးထားၿပီး အဆင္႔လုိက္ ေရးေပးရတာပါ။မ ်ားေသာအားၿဖင္႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခု ထုတ္လုပ္ပံုထုတ္လုပ္နည္းပါ။ report writing မွာ pie,bar chartနဲ႔ graph ေတြကို ၾကည္႔ၿပီး အထက္လူၾကီးကိုၿဖစ္ၿဖစ္၊ရွယ္ယာရွင္ေတြကိုၿဖစ္ၿဖစ္ ရွင္းၿပတဲ႔ ပံုစံမ ်ိဳးနဲ႔ ေရးရတာပါ။အဲဒါက အားလံုးအတြက္ အရမး္အသံုးဝင္တဲ႔ အေရးအသားပါ။ အမွတ္ကေတာ႔ Task 2 ေလာက္မရပါဘူး။Task 2 မွာ ေမးခြန္း ၃ မ်ိဳးရိွပါတယ္။အဲဒါေတြက Argument-type,thesis-type and Problem solution type ဆုိၿပီး သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ Argument typeမွာ ေပးထားတဲ႔ေခါငး္စဥ္ကို အေကာင္းဖက္က တလွည္႔၊အဆုိးဖက္ကတလွည္႔ ေရးေပးၿပီးေနာက္ဆံု နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္ ကို႔အၿမင္ကို ထည္႔ေရးေပးရတာပါ။ Thesis type က အေကာင္း မဟုတ္ရင္ အဆုိးဖက္ကပဲ တဘက္သတ္ေရးေပးဖုိ႔ပါ။Problem solution ကရွင္းပါတယ္။ၿပသနာတစ္ခုေပးထားၿပီး အေၿဖကိုအၾကံၿပဳေပးရတာပါ။အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ပံုေတြနဲ႔ တြဲေပးထားပါတယ္။ Success က ယူထားတဲ႔ နည္းေတြၿဖစ္လုိ႔ self-study သာလုပ္ၾကပါ။စီးပြားၿဖစ္သင္ခ်င္လွ်င္ ဆရာ Arthur ကိုသြားေတြ႔ၿပီး ခြင္႔ေတာင္းပါလုိ႔ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္က သိေစခ်င္လို႔ တမင္ ပံုေတြပါထည္႔ေပးလုိက္တာပါ။စာေရးရင္ အနဲဆံုး ၄ ပိုဒ္ေတာ႔ေရးပါ။ေရးတုိင္း main idea ကိုအရင္ေရးၿပီး ေနာက္က supporting idea အေနနဲ႔ ဥပမာေလးေတြထည္႔ေရးရင္ ၿပည္႔စံုလုံေလာက္ပါၿပီ။IELTS စာအုပ္မ်ားမွာလဲ ေနာက္မွာ အေၿဖေတြေရးေပးထားပါတယ္။ေလ႔လာၾကည္႔ပါလုိ႔။ Main idea စဥ္းစားပံုနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ al နည္းဆုိတာရွိပါတယ္။အဲဒါက social/economical/educational/political viewpoint ေတြကေန main idea ကိုရွာရတာပါ။ဒီထက္သိခ်င္ေသးရင္ေတာ႔ ၿမတ္ၿငိမ္းဘာသာၿပန္တဲ႔ ဦးထုပ္ေၿခာက္လံုးေတြးေခၚနည္းတုိ႔၊ၿဖန္႔ထြက္ေတြးေခၚနည္းတုိ႔ စတဲ႔ ေတြးနည္းစနစ္ေတြကိုဖတ္ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။
ညႊန္းခ်င္တဲ႔ စာအုပ္ေတြက
၁။ GCE 'O' Level essays
၂။Upper Secondary Essay library
၃။ ေကာင္းလုိက္တဲ႔အေတြး၊လွလုိက္တဲ႔အေရး(ဆရာခ်မ္းေဇာ္ထက္)
၄။ အၿခားေသာ ၿပည္တြငး္၊ၿပည္ပ ဆရာမ်ားေရးတဲ႔ အက္ေဆး၊သုတ၊၇သ ေဆာင္းပါးမ်ား
၅။ Phrasal Verbs/Collocations,Synonyms and Antonyms
၆။Longman Language Activator
၇။ Practical English Usage by Michael Swan
၈။English Grammar in Use (Cambridge)
၉။ Stylistic Sentence Construction by U Aye Chit(EEAC)
Speaking Skill
x x x x x x x x x
Speaking နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမန္မာေတြ ေရလုိက္လြဲေနတာက အဂၤလိပ္စစ္စစ္ေတြကိုတုပေၿပာႏုိင္မွေကာင္းတယ္ထင္တာပါ။အဲဒါက မလုိအပ္ပါဘူး။ၿမန္မာစကားေတာင္ ဗမာေတြကတသံ၊ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္စတဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြလဲ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ၾကတာပါပဲ။အေရးၾကီးတာက ကိုေၿပာတာကို သူနားလည္ၿပီး၊သူေၿပာတာကို ကိုက နားလည္ဖုိ႔ပါပဲ။ တရုတ္အဂၤလိပ္စကားေၿပာရင္လဲ တရုတ္သံနဲ႔ေၿပာမွာပါ။အဲဒီလုိပဲ ဂ်ပန္၊ကိုရီးယား၊ၿပင္သစ္၊ဂ်ာမန္ စတာေတြကလဲ သူတို႔ accent နဲ႔ေၿပာမွာပါပဲ။အဲဒါေၾကာင္႔ တတ္ႏုိင္သမွ် အနီးစပ္ဆံုးတူေအာင္ေၿပာႏုိင္ရင္ရပါၿပီ။မၿဖစ္မေန အဲဒီအသံမ်ိဳးထြက္မွေၿပာေတာ႔မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဘဝ အဂၤလိပ္ဝမ္းမွာသာ ဝင္စားဖုိ႔ ဆုေတာင္းလုိက္ပါေတာ႔။ Speaking test မွာ ၃ ပို္င္းေမးပါတယ္။ပထမပိုင္းက ကိုယ္႔အေၾကာင္းပါ။ဘယ္မွာေနတယ္။ဘာလုပ္တယ္။ေမာင္ႏွမဘယ္ႏွေယာက္ရွိတယ္စသၿဖင္႔ပါ။ဒုတိယပို္င္းက သူတုိ႔ေပးတဲ႔ ေခါင္းစဥ္ကို တစ္မိနစ္ေလာက္ေၿပာခိုင္းတာပါ။မေၿပာခင္စာရြက္ကေလးေပးပါတယ္။အဲဒီစာရြက္မွာ ကိုေၿပာမယ္႔အခ်က္ေတြ ၿမန္ၿမန္ခ်ေရးလုိက္ပါ။ၿပီးရင္ အားမနာတမ္းသာေၿပာပါေတာ႔။ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းက အဆင္႔ၿမင္႔ပါတယ္။ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာတဲ႔အေၾကာင္းေတြ၊ကားလမး္ပိတ္တာေတြကို ဘယ္လိုေၿဖရွင္းသင္႔တယ္။သဘာဝေဘးေတြကို ဘယ္လုိၿပင္ဆင္သင္႔တယ္စတာေတြကို ၂ မိနစ္ေလာက္ေမးၿပီးရင္ေတာ႔ ၿပီးပါၿပီ။ Speaking အတြက္ ညႊန္းခ်င္တဲ႕ စာအုပ္ေတြက
၁။ English 900 အနီေရာင္ (သို႔) ၂ ေရာင္စပ္ထားတဲ႔ထူတဲ႕စာအုပ္ကိုဝယ္ပါ။အေခြပါဝယ္ပါ။
၂။ Say it better in English or အဲဒီစာအုပ္ကိုပဲဆရာ ခ်မ္းေဇာ္ထက္က Speak it,Speak up ဆုိၿပီးစာအုပ္ထုတ္ထားပါေသးတယ္။
၃။Spoken English Patterns by Daw than than Nu
၄။ အၿခားေသာ စကားေၿပာစာအုပ္မ်ား (Light,Best စသည္႔ အဂၤလိပ္မဂဇင္းမ်ား)
အေပၚမွာေၿပာထားတဲ႔အတုိင္းေလ႔က်င္႔ရင္ IELTS တစ္ခုထဲ ေၿဖဖုိ႔မဟုတ္ပဲ အဂၤလိပ္စာကို အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကၽြမး္က်င္တတ္ေၿမာက္လာပါလိမ္႔မယ္။ေရွ႔ေလွ်ာက္လဲ အလြန္အသံုးဝင္မယ္႔ဘာသာရပ္တစ္ခုၿဖစ္တာေၾကာင္႔ အသက္ၾကီးသည္၊ငယ္သည္ သေဘာမထားပဲ ၾကိဳးစားဖုိ႔ကိုတုိက္တြန္းလုိပါတယ္။အလကားေနလဲ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္အခ်ိန္ဆုိတာကုန္ဆံုးသြားမွာမုိ႔ မိမိအတြက္လဲ အကိ်ဳးရွိ၊မိမိမ်ိဳးဆက္နဲ႔ ရင္းႏီွးရာပတ္သတ္ရာ လူငယ္လူၾကီးေတြအတြက္ အတုယူအားက်စရာအၿဖစ္သူတုိ႔ေတြလဲ လုိက္ပါၾကိဳးစားႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ကို္ကိုယ္တုိင္က စံၿပအၿဖစ္နဲ႔ ၾကိဳးစားၿပိး တုိင္းၿပည္အတြက္ အုတ္တခ်ပ္၊သဲတပြင္႔ ၿဖစ္ႏုိင္ပါၾကပါေစ။
ေအာက္မွာ IELTS ေၿဖမယ္႔သူေတြအတြက္ စာအုပ္ေတြကို ေရးထားေပးပါတယ္။
1.Cambridge IELTS series 5,6,7,8 (1 to 4 က အရမ္း လြယ္ပါတယ္။အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ၾကည္႔မေနပါနဲ႔။)
2.IELTS TEST PLUS 1&2,3
3.Cambridge English Grammar,Vocabulary,Writing series
4.Cambridge English Pronunciation In use (Elementary,Intermediate,Advanced)
5. Lose your accent in 28 days
6.Tree or Three
7.Picture Dictionary
အမိၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးၿပဳနုိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္မ်ား စဥ္ဆက္မၿပတ္ေပၚထြန္းပါေစ။
ခင္မင္လ ်က္
သူရ
၂ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅
(၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္ (ညေန) )
credit Thura Zin Soe

Tuesday, September 6, 2016

သကၠရာဇ္ေတြအေျကာင္းသကၠရာဇ္ေတြနဲပတ္သတ္ျပီးေတာ့…

(၁) မဟာသကၠရာဇ္
(၂) သာသနာသကၠရာဇ္
(၃)  ေကာဇာသကၠရာဇ္
(၄) ခရာဇ္သကၠရာဇ္
(၅)  ဘီစီ
(၆) ေအဒီ ဟူ၍ရွိပါသည္။


(၁) မဟာသကၠရာဇ္

                 ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၱမင္းသား၏ဘိုးေတာ္ အဥၥနမင္းျကီးႏွင့္ကာလေဒဝီလရေသ့တို့ ထားခဲ႕ေသာႏွစ္ကို မဟာသကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ခုႏွစ္တြင္ မီးရႈးသန့္စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။

(၂)သာသနာသကၠရာဇ္

               ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီး ပထမသံဂါယတနာတင္ေသာႏွစ္ အရွင္မဟာကဝႆမေထရ္ႏွင့္ အဇာတသတ္မင္းျကီးတို့ထားခဲ႔ေသာႏွစ္ကို  သာသနာသကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္။

(၃)ေကာဇာသကၠရာဇ္

                ျမန္မာသကၠရာဇ္ဟုေခၚေသာ  ေကာဇာသကၠရာဇ္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံျပီး ပထမသံဂါရတနာတင္ေသာႏွစ္မွစ၍ေရတြက္လာခဲ႕ရာ သကၠရာဇ္ (၆၂၂) ခုႏွစ္အေရာက္ သေရေခတၱရာေခတ္သုမုႏၵရီမင္း လက္ထက္မွာ ျဖိုခဲ႕ပါသည္။

                ထို္မွတစ္ဖန္ စတင္ေရတြက္လာရာ သကၠရာဇ္ (၅၆၀)ခုႏွစ္အေရာက္ ပုဂံေခတ္ ပုပါၸးေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္မွာ တစ္ခါျဖိုခဲ႕ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ေခၚ ေကာဇာသကၠရာဇ္ကို  ၂ ခါျဖိုခံခဲ့ပါသည္။

                ထို ့ေျကာင့္  ( ၆၂၂ )ႏွင့္ ( ၅၆၀ ) နွစ္ရပ္ေပါင္းေသာအခါ (၁၁၈၂)  ျဖစ္ပါသည္။
ထို၂ခါ အျဖိုခံရေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္= ေကာဇာသကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္။

မွတ္ခ်က္=>  ယခုေရာက္ဆဲ ျမန္မာသကၠရာဇ္တြင္ႏွစ္ခါျဖိုခံရေသာ  သကၠရာဇ္ (၁၁၈၂)ထဲ့၍ ေပါင္းလိုက္လ်ွင္ သာသနာသကၠရာဇ္ကိုရပါသည္။

(၄) ခရာဇ္သကၠရာဇ္

                     သာသနာသကၠရာဇ္ ၅၄၄ခုအေရာက္တြင္ ခရာဇ္ေတာ္ေမြးဖြားခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရတြက္ေသာႏွစ္ကို ခရာဇ္သကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္။

မွတ္ခ်က္ => ယခုေရာက္ဆဲ  သကၠရာဇ္ကို (၅၄၄)ေပါင္းလ်ွင္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ရပါသည္။

(၅)ဘီစီ(BC)

                         ဘီစီ (Before Christ )ဆ္ိုသည္မွာ ခရာဇ္ေတာ္မေပၚခင္ ေရတြက္အပ္ေသာႏွစ္ဟု အဓိပါၸယ္ရပါသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ဘီစီ( ၆၂၃) ခုႏွစ္တြင္ မီးရႈးသန့္စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။

(၆)ေအဒီ(AD)

                         ေအဒီ(Anno Domini)ဆိုသည္မွာ ခရာဇ္ေတာ္ေမြးဖြားျပီးေနာက္ ေရတြက္အပ္ေသာႏွစ္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ Anno Domini ဆိုသည္မွာ ငါတို့ဘုရားသခင္ႏွစ္ဟု အဓိပါၸယ္ရပါသည္။

အမ်ားသူငါ ဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္  ဘဲြရျပီးသူမ်ားအတြက္  ((ျမန္မာစာအင္တာဗ်ဴး စာေမးပဲြမ်ားတြင္ အျမဲေမးေလ့ရွိ၍))  တျခားမီဒီယာမွ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
                                        
                                              #ျမတ္ဗုဒၶ၏သမီးေတာ္

Sunday, September 4, 2016

ဒါေလာက္ေတာ့ သိထားသင့္တယ္1~~Facebook messengerမွာ ညာဘက္ေထာင့္ထိပ္က မက္ေဆ့ခ်္ icon ကို ႏွိပ္ၿပီး People ~~Message Request tab ကို ႏွိပ္ ၿပီးရင္ friend မဟုတ္တဲ့ သူေတြ ပို႔ထားတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

2~ account ဆိုတာနွိပ္ျပီး
မက္ဆန္ဂ်ာ မွာ ငါးေကာင့္အထိဝင္လို႕ရပါမယ္

3~ facebook acc လုံးဝမရွိပဲ
messenger acc သီးသန္႕
ဖြင့္သုံးလို႕ရပါတယ္

4~Messenger chat အပိတ္
အဖြင့္နဲ႕ messenger code
ျဖင့္ဆက္သြယ္လို႕ရပါတယ္

6~~ Emoji  GIF ေတြ အမ်ားႀကီး သုံးလို႕ရပါတယ္
FR တစ္ဦးျခင္းစီကို COLOR
NICK NAME သီးသန္႔ လုပ္ထားလို႕ရပါတယ္

7~~Messenger မွတဆင့္ ဖုိင္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း
Facebook Messenger window ကို ဖြင့္ၿပီး ညာဘက္ေထာင့္မွာရွိတဲ့ gear icon မွတဆင့္ Add Files ကို ႏွိပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကိုယ္ေပးပို႔ခ်င္တဲ့ ဖုိင္ေတြ ကို သင့္ကြန္ပ်ဴတာကေနတဆင့္ ေပးပို႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

8 ~~facebook.com/notes/ ကုိ သြားမယ္ဆုိရင္  FR ေတြနဲ႕ကိုယ္ follow လုပ္ထားတဲ့ လူေတြဆီက notes ေတြကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ကုိယ္က ထပ္ေပါင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ +Write a Note ကိုႏွိပ္ၿပီး ေပါင္းထည့္ပါ။ ။ Easy post editor ကိုသံုးၿပီး ကိုယ့္ရဲ  ့အေတြးေတြကို ေပါင္း ထည့္လုိက္ပါ။ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာ cover image ကို ေပါင္းထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ save လုပ္ၿပီး ကိုယ္ေရးထားတဲ့ note ကို တင္ပါ။

9~~// Save Post
ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း share ထားတဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုကို ဖတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိ ျဖစ္ေန သလား။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ အဲဒီ့ Post ရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္က ျမွားေလးကို ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Save ဆုိတဲ့ ခလုတ္ေလးကို ႏွိပ္မယ္ဆုိရင္ Saved folder ထဲကို ကိုယ္ဖတ္မယ့္ Post ရဲ႕ link ေရာက္သြားပါၿပီ။ တစ္ခါမွ မ Save ဖူးရင္ေတာ့ Save folder ကို ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေလာက္ save ၿပီးၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ဘက္က favorite bar မွာ save ribbon ကို ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

10~~Download a Copy
Facebook မွာ ကိုယ္ သံုးခဲ့သမွ် အားလံုး ဥပမာ share ထားသမွ် အကုန္ လံုး ကို ေကာ္ပီကူး ယူခ်င္ပါသလား။ ပံုတုိင္း၊ စာသားတုိင္း၊ ဗီဒီယို အားလံုး၊ မက္ေဆ့ခ်္အားလံုး၊ chat ထားတာေတြ အားလံုးကို ေကာ္ပီပြား မွတ္သားခ်င္ ပါသလား။ Settings>General ကို ၀င္ၿပီး Download a copy of your Facebook data ကို ႏွိပ္ပါ။

11~~ မိမိရဲ့ အေကာင့္ကို ကိုယ္မသံုးျဖစ္ေတာ့တဲ့အခါမွာ
အေမြေပးခဲ့လုိ႔ ရပါတယ္။ Settings>Security>Legacy Contact ကို ၀င္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြထဲက တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

12~~Extra Security
ကိုယ့္ရဲ ့ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ကို လံုၿခံဳေရး ထပ္ျမွင့္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ log-in approval ဖန္တီးပါ။ Settings>Security>Login Approvals ကို ေရြးပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Trusted Contacts ကို ဖန္တီးပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အေကာင့္ password ေမ့သြားတာတုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ မုိဘုိင္းဖုန္း ေပ်ာက္သြားတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ရင္ ကို္ယ့္အေကာင့္ ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ Settings>Security>Trusted Contacts တစ္ဆင့္ခ်င္း ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။

13~~ Mute Facebook Live Noti
ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ Live Video ေတြ အၿမဲ noti တက္ေနတာကို ပိတ္ဖုိ႔အတြက္ notification ေဘးက ျမွားကို ႏွိပ္ၿပီး Turn off notifications about live videos from ဆုိတာကို ႏွိပ္ပါ။

14~~Facebook Track ေဖ်ာက္ျခင္း
ေၾကာ္ျငာေတြအတြက္ user ေတြကို ပိုမုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္က ကိုယ့္ရဲ႕ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈေတြကို လိုက္လံ tracking လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ third party app ေတြ အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ သံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ tracking ေတြကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္မွာပါ။

15~~ Interest List ဖန္တီးျခင္း
Interest lists လုိ႔ေခၚတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ function တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အေျခခံ အားျဖင့္ Twitter lists ပံုစံမ်ိဳး ေဖ့စ္ဘြတ္ဗားရွင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Interest Lists ဆုိတာ website ေတြ၊ companies နဲ ့ကိုယ္ follow လုပ္ထားတဲ့ individuals ေတြကို စုေဆာင္းမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ Interest lists ဆုိတာ ကိုယ့္အတြက္ သီးသန္႔ Private ျဖစ္ပါတယ္။

16~~News Feed ေတြကို ရွင္းလင္းျခင္း
News Feed ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင္ေတာ့ News Feed ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေထာင့္မွာ gear icon ကိုႏွိပ္ၿပီး Edit Preferences ကို ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Prioritize who to see first Unfollow စတာေတြ ကိုအလြယ္လုပ္နိုင္ျဖဳတ္နိုင္ပါတယ္ Page နဲ ့Brands ေတြကို ဘယ္လုိ အနည္းအမ်ား News Feed ထဲမွာ ေပၚေစခ်င္လဲ ဆုိတာကို စီစဥ္ႏုိင္ပါတယ္။

17~~ရည္းစားနဲ႔ လမ္းခြဲတယ္ဆုိတာ မလြယ္ပါဘူး။ မုိဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြ အဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ Relationship Status ကို Single ေျပာင္းလုိက္႐ုံနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္က အလုိေလ်ာက္ ေမးမွာကေတာ့ News Feed မွာ သူ႔ရဲ႕ (ခ်စ္သူေဟာင္း) Status ေတြကို ေလွ်ာ့ဖုိ႔ လုပ္ႏုိ္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

18~~Friendship ကို ၾကည့္ရႈျခင္း
ကိုယ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က တျခား သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ Wall ေပၚမွာ post တစ္ခု တင္ထားတာ ေတြ႔ခဲ့ရင္ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ Friendship history ကို အေသးစိတ္ ၀င္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ပို႔စ္ရဲ႕ ညာဘက္ ေထာင့္က ျမွားကို ႏွိပ္ၿပီး More Options ကို ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ See Friendship Option ကို ႏွိပ္ပါ။

19~~ Public Content
ေဖ့စ္ဘြတ္က ကိုယ့္ရဲ႕ webpage ေပၚမွာ contect ေတြကို လူတိုင္း ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညာဘက္ေထာင့္က pull-down menu မွာ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး embed ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

20~~Ad Preferences ကို တည္းျဖတ္ျခင္း
ေဖစ့္ဘြတ္ကသူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို္ marketer ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ စိတ္မ၀င္စားတဲ့ ad ေတြကို တည္းျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ Settings>Ads>edit ကို ႏွိပ္ၿပီး မျမင္ခ်င္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို ၀င္ေရာက္ တည္းျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

21~~ Facebook မွ တဆင့္ ေငြပို႔ျခင္း
Settings>Payments ကို၀င္ၿပီး debit card ကို ထည့္သြင္းပါ။ ၿပီးတာနဲ႔ တျခား user ဆီကို Messenger မွတဆင့္ ေငြပို႔ႏုိင္ပါတယ္။

22~~Birthday Cam
Facebook feature ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Birthday reminders ျဖစ္ပါ တယ္။ User ေတြအေနနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ Wall ေပၚမွာ ၁၅ စကၠန္႔စာ ဗီဒီယို ေလးကို တင္ထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္က စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပ႐ိုဖုိင္းကို သူ႔ေမြးေန႔မွာ အလည္သြားတဲ့အခါ ဒီလုိ ဗီဒီယို birthday wish လုပ္ႏုိင္မယ့္ option ေပးမယ့္ banner ကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

23~~ On this way
ဆိုတ့ဲ setting ကိုနွိပ္ျပီးမနွစ္က
တျမန္နွစ္က ဒီရက္မွာတင္ခ့ဲတ့ဲ
post အေဟာင္းေတြၿပန္ၾကည့္
လို႕ရပါတယ္။

24~~Language မွာ ျမန္မာ
သို႕ေျပာင္း၍ ေဇာ္ဂ်ီ ယူနီကုတ္
နွစ္မ်ိဳးလုံးျမင္နိုင္ပါတယ္။

25~~ Near by friend ကိုနွိပ္၍
မိမိေရာက္ေနေသာေနရာအနီး
နားရွိ သူငယ္ျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

26~~live video မ်ားၾကည့္နိုင္ျခင္း post တင္နိုင္
ျခင္းမ်ားလုပ္နိုင္ပါတယ္ (အခ်ိဳ႕
accမ်ားမရပါ) page တိုင္းရပါတယ္။

27~~ facebook search ဟာအလြန္ေကာင္းလာလို႕
ရွာျခင္ေသာ photo မ်ား
trend မ်ား ရွာလို႕ရပါတယ္

Ref -Aye Htut Soe

Admin @ေအးေက်ာ္


Tuesday, July 26, 2016

ပယင္းအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာနဲ႔ ပယင္းျဖစ္ေပၚလာပံုပယင္း ( Amber ) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ပယင္းသည္ လူသားတို႔၏ အဆင္တန္ဆာအၿဖစ္ အသံုးၿပဳခ့ဲၾကေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တန္းဝင္ထဲမွ ေရွးအက်ဆံုးရတနာထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ပယင္းပတီး ၊ ဆြဲၿပား ၊ ဆြဲသီးမ်ားကို ဥေရာပေၿမာက္ပိုင္းတြင္ ဘီစီ(၈၀၀၀)ေလာက္ကတည္းက အသံုးၿပဳခ့ဲၾကေၾကာင္း ေတြရွိခ့ဲရသည္။
ပယင္းသည္ စင္စစ္အားၿဖင့္ ေက်ာက္မဟုတ္ပါ။ အဆီထြက္ေသာ အပင္တစ္မ်ဳိး(ထင္းရူးပင္တစ္မ်ဳိးဟု ဆို)၏ အဆီမွ ခဲ၍ ေက်ာက္သားသဖြယ္ ၿဖစ္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ ပယင္းထဲ၌ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားကို ပံုစံမပ်က္ ေတြ႔ရွိရတတ္ပါသည္။ ႏွစ္သန္းေပါင္း အနည္းဆံုး ၂၅ သန္းမွ သန္း ၅၀ အတြင္း ၾကာခ့ဲၿပီး ေက်ာက္ၿဖစ္လာခ့ဲေသာ သစ္ေစးမ်ဳိးၿဖစ္သည္။ရွားပါးအေနၿဖင့္ ႏွစ္သန္း ၃၂၀ ရွိေသာ ပယင္းကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္းထားၾကသည္။ ပယင္းဟာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၉ပါးထဲမွာ အေပါ့ပါးဆံုးၿဖစ္ၿပီး မာၿခင္းအဆင့္ (၂.၅)သာရွိကာ သိပ္သည္းဆလည္း ၁.၀၇သာ ရွိေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိပဲ ေၾကြကြဲပ်က္ဆီးလြယ္ပါသည္။ မီးရိႈလွ်င္ အလြယ္တကူ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ပါသည္။
ပယင္းအစစ္ဟာ အလင္းေပါက္ၿပီး ေပ့ါပါးတာေၾကာင့္ ဆားငံရည္မွာ ေရေပၚေပၚေနႏိုင္ပါသည္ည အၿခားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြၿဖစ္တ့ဲ ေက်ာက္စိမ္း တာကိြဳက္ဇ္တို႔လို ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ေအးေသာ ဂုဏ္သတၱိကိုရွိေသာ္လည္း ပယင္းမွာ လူ႔အေရၿပားႏွင့္ ထိေတြ႔ပါက အနည္းငယ္ ပူေႏြးေနပါသည္။
အရက္ရဲ႕ အေရာင္ၿဖစ္တ့ဲ ဝါေရႊေရႊ အၾကည္ေရာင္ကို ပယင္းေရာင္ရယ္လို႔ တင္စားၾကာတာ ၾကားဖူးၾကေပမယ့္ ပယင္းမွာ နီညိဳေရာင္ ၊ လိေမၼာ္ေရာင္ ၊ အစိမ္း ၊ ႏွင္းဆီေရာင္ ၊ အဝါေရာင္ ၊ ခရမ္းေရာင္ ၊ အၿဖဴေရာင္အထိ ရွိၿပီး ရွားရွားပါးပါး ခရမ္းၿပာေရာင္အထိ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။
ေဘာလ္တစ္ ပင္လယ္ ကမ္းေၿခတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေပ့ါပါးေသာ ပယင္းေတြကို ပင္လယ္ေရလိႈင္းမ်ားနွင့္ ကမ္းေၿခကိုေရာက္ရွိလာတတ္ကာ ကမ္းစပ္တစ္ေလ်ာက္မွာ၎ ေရတိမ္းပိုင္းမွာ ေရငုတ္ၿပီးေသာ၎ အလြယ္ရွာေတြ႔ႏိုင္သည္။ ကမ္းေၿခတစ္ေလွ်ာက္ ပုံစံအမ်ဳိးစံု အေရာင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ပယင္းမ်ားကို အမ်ားအၿပားေတြရတတ္ၿပီး အၿပာေရာင္ ပယင္းကို အထူးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကေသာ္လည္း ၎အၿပာေရာင္မွာ ေဘာလ္တစ္ေဒသထြက္ မဟုတ္ဘဲ ဒိုမီနီကန္ုက ထြက္ေသာ ပယင္းၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကား တႏိူင္းနယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခႏၱၤိးနယ္တို႔တြင္ ထြက္ရွိသည္။ ၿမန္မာအၿပင္ ပယင္းထြက္ရွိေသာ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပိုလန္ ရိုေမးနီးယား ကေနဒါနွင့္ အေမရိကန္တို႔ ၿဖစ္သည္။
ၿမန္မာၿပည္တြင္ ထြက္ရွိေသာ ပယင္းမွာ အရည္အေသြးေကာင္းပါက တစ္က်ပ္သားလွ်င္ တစ္သိန္းအထိ ေစ်းရႏိုင္ၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပသက့ဲသို႔ သစ္ကိုင္းမ်ား အေကာင္ပေလာင္မ်ား ပါဝင္ပါက ေစ်းပိုရေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကို က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ေရႊေရာင္ပယင္းမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း လူၾကိဳက္မ်ားၿပီး တိုင္းရင္းသား အခ်ဳိ႕မွာ ပယင္းကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ တရုတ္လူမ်ိဴးမ်ားဟာ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစရန္၎ ကံေကာင္းေစရန္၎ ပယင္းကို အေဆာင္ေက်ာက္အၿဖစ္ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားက ဂုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္အၿဖစ္ ပယင္းကို မီးရိႈတတ္ၾကသည္။ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ဝယ္လက္မွာ တရုတ္ ထိုင္းႏွင့္ တိဘက္ ႏိုင္ငံတို႔ၿဖစ္သည္။
သစ္ပင္ရဲ႕ အေစးကေန ၿဖစ္လာတ့ဲ ပယင္းထဲမွာ ပယင္းမၿဖစ္ခင္ သစ္ေစး အေၿခအေနမွာ မေတာ္တဆ လာေရာက္ ကပ္ၿငိေနေသာ သစ္ပင္ရဲ႕ အစအနမ်ား သစ္ရြက္ ပ်ား လိပ္ၿပာ ပုရြက္ဆိတ္ ပိတုန္းစေသာ အေကာင္းငယ္မ်ားမွာ ရုန္းထြက္မရေတာ့ပဲ သစ္ေစးမ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ ပယင္းထဲတြင္ ရုပ္ၾကြင္း အၿဖစ္ ပါဝင္ေနတတ္ပါသည္။
ေရွးေရာမ ကၽြန္ေခတ္တြင္ ပယင္းလည္ဆြဲ ခပ္ေသးေသးကို က်န္းမာ သန္စြမ္းတ့ဲ ကၽြန္တစ္ေယာက္ထက္ ေစ်းပိုေပးၿပီး အေဆာင္အၿဖစ္ ဝတ္ဆင္အသံုးၿပဳၾကသည္။ ပယင္းကို ေရေမႊးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္၎ ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ ၎ အသံုးၿပဳၾကသည္။
ပယင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက့ဲသို႔ မဟုတ္ဘဲ ဝတ္ဆင္သူအတြက္ အသက္ဓာတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေစသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေရွးေခတ္ တရုတ္လူမ်ဳိးတို႔သည္ က်ားမ်ားေသဆံုးၿပီးေနာက္ က်ားဝိညာဥ္ကို ပယင္းသို႔ ေရႊေၿပာင္းေစ၍ အသြင္ေၿပာင္းခ့ဲသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေရွးေခတ္က မိခင္နတ္ဘုရားမ်ားကို ပူေဇာ္ပသရာတြင္ ပယင္းကို အသံုးၿပဳၾကသည္။
ပယင္းသည္ ေက်ာက္ၿဖစ္ရုပ္ၾကြင္းသဖြယ္ၿဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလတစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေပရာ အသက္ရွည္ၿခင္းကို ေပးေဆာင္ေၾကာင္း မွတ္ယူၾကသည္။
အလားတူပင္ သက္ရွိသတၱဝါၿဖစ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား၏ ရုပ္ၾကြင္းကိန္းေအာင္းေနၿပီး အာကာသဓာတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း လက္ခံထားၾကသည္။ ယင္းကို ပဥၥမေၿမာက္ ဓာတ္သဘာဝဟု ေခၚၿပီး ေၿမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီးဟူေသာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါ၏ အေပါင္းအစုအၿဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အာကာသဓာတ္သည္ အသက္ ၊ ဘဝ(အပင္၊သတၱဝါ၊လူ)တို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေၾကာင္း လက္သင့္ခံထားၾကသည္။
အခ်ဳိ႕ေမွာ္ပညာရွင္မ်ားသည္ အထူးသၿဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ပယင္းကို လည္ဆြဲ (ဝါ) ပတီးအၿဖစ္ ဝတ္ဆင္ကာ ရုပ္ၿဒပ္သ႑ာန္ကို ေၿပာင္းလဲေအာင္ ဖန္တီးၿပဳၿပင္တည္ေဆာက္ ေစခ့ဲၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပယင္းသည္ နတ္ဘုရားႏွင့္ နတ္ဘုရားမမ်ား၏ ထုတ္လႊတ္မႈ ခံယူမႈ စြမ္းအင္ ႏွစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ပတ္သတ္ေၾကာင္း ၎တြင္ ဂမီၻရစြမ္အင္၏ ထိေရာက္မႈအား ၿမင့္မားလွေၾကာင္း ေရာမေခတ္က ယံုၾကည္ၾကသည္။
ပယင္းကို သိုးေမႊးစ(ဝါ) ပိုးစၿဖင့္ ပြတ္တိုက္ေပးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထြက္လာၿပီး ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကိုပင္ စြဲငင္အားၾကီးေၾကာင္း သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေရွးဂရိတို႔၏ အီလက္(ခ္)ထရြန္(Electron)ဟူေသာ စကားလံုမွ ေခတ္ အီလက္ထရစ္စီးတၤီး (electricity) ဟူေသာ ေဝါဟာရမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာၿခင္း ၿဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။
ပယင္းသည္ ဆန္းၿပား လွ်ိဳဝွက္ေသာ သဘာဝရွိၿပီး ဂမီၻရတန္ဖိုး ၿမင့္မားေသာ အရာဝတၳဳၿဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚရွိ ဂမီၻရတန္းဝင္ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးထဲ၌ က်ယ္ၿပန္႔စြာ အသံုၿပဳနိုင္သည့္ အရာအၿဖစ္ သံုးၾကသည္။
ပယင္းအတု အစစ္ ခြဲၿခားနည္း
ဦးစြာ ပယင္းအစစ္ႏွင့္အတု ႏွစ္ခုလံုးကုိ ရုိးရုိးေရထည့္ထားေသာ ဖလားခြက္(သုိ႔)ငၾကင္းခြက္ထဲသု႔ိ ႏွစ္ခ်လုိက္ပါ ပယင္းအတုႏွင့္အစစ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ရုိးရုိးေရထဲတြင္ႏွစ္၀င္သြားသည္ကုိေတြ႔ရမည္။ ထိုေနာက္ရွိၿပီးသား ရိုးရိုးေရထဲသို႔ ဆား စတီးဇြန္းတစ္ဇြန္းခန္႔ထည့္ကာ ဆားေဖ်ာ္ရည္အၿဖစ္ၿပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ၎ေနာက္ ပယင္းအစစ္ ႏွင့္ အတု ႏွစ္ခုလံုးကို ၎ဆားေဖ်ာ္ရည္အတြင္းသို႔ ႏွစ္ခ်လိုက္ပါ။ ပယင္းအတုမွာ ဆားေဖ်ာ္ရည္ထဲတြင္ ႏွစ္ၿမဳပ္သြားၿပီး အစစ္မွည ေပါေလာေပၚေနမည္ကို ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ၎နည္းမွာ ပယင္း အစစ္ ႏွင့္ အတုကို လ်င္ၿမန္စြာ ခြဲၿခားႏိုင္ေသာ နည္းေကာင္းၿဖစ္ပါသည္။
ဂမီၻရ ဓေလ့ထံုးတမ္း(Magical Lore)
ပယင္းကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာအခ်ဳိနွင့္ တြဲ၍ ေတြ႔ရတတ္ၿပီး ဂမီၻရကိစၥအားလံုးနီးပါးတြင္ အသံုးၿပဳၾကသည္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဂမီၻရအစီအရင္မ်ားတြင္ အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။
ပယင္းကို ဖန္စ ပလပ္စတစ္စမ်ားၿဖသင့္ အတုၿပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်တတ္ၿခင္းေၾကာင့္ သတိၿပဳ၍ ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ ပံုမွန္ ေက်ာက္သားတို႔ထက္ေပါ့ပါးၿပီး အထူးသၿဖင့္ ဆားငံရည္တြင္ ေရေပၚေပၚသည္။
ပယင္းပုတီး လည္ဆြဲတို႔ကို ဝတ္ဆင္သူအား ေကာင္းစြာအကာအကြယ္ေပးတတ္သည္။ မေကာင္းေသာ ေလာကီပညာ(အဆိုးၿပဳေမွာ္ပညာ)မ်ဳိး၏ တိုက္ခိုက္မႈဒဏ္မွ အကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ အထူးသၿဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္မႈကို ၿဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ပယင္းပုတီး လည္ဆြဲ တစ္မ်ဳိး ဝတ္ဆင္ထားေသာ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ၿပီး ကေလးမ်ား၏ အိပ္ခန္းတြင္း၌ အကာအကြယ္အၿဖစ္ ထားေပးႏိုင္ပါသည္။
သင့္တြင္ မေကာင္းေသာ ခံစားရမႈမ်ား လႊမ္းမိုးလြန္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ မေကာင္းေသာ ေလာကီပညာၿဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈခံရသည္ဟု ယူဆမိပါက အၿဖဴေရာင္ အလင္းတိုင္(ဖေယာင္းတိုင္)ကို ၾကမ္းၿပင္ (သို႔) ေၿမၿပင္တြင္ ထြန္းညိွစိုက္ထူးေပးပါ။ ထိုေနာက္ ပယင္းတစ္ခုကို ကိုင္၍ ၎အလင္းတိုင္ အနီးတြင္ထိုင္ကာ သင့္ခႏၶာကို စက္ဝိုင္းသ႑ာန္ စည္းခ်ေနသည္ဟု စိတ္ကခံစားေပါရမည္။ လိုအပ္သည္ထင္တိုင္း ထိုက့ဲသုိ႔ ထပ္တလဲလဲ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
အၿခားကာကြယ္ၿခင္း အစီအရင္တစ္ရပ္တြင္ ပယင္းပုတီးေစ့(၉)ေစ့ကုိ အလြန္ေႏြးေသာ ေရ၌စိမ္၍ ေရခ်ဳိးေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေရခ်ဳိးကန္ (ဝါ) စည္ပိုင္း (ဝါ) စဥ့္အင္တံုၾကီ္းအတြင္း ဆင္း၍ ေႏြးေသာေရ ေအးသြားသည့္တိုင္ စိမ္ေနပါ ထို႔ေနာက္ ပယင္းပုတီးေစ့မ်ားကို ထုတ္ယူၿပီး ကုိယ္လက္သုတ္သင္ကာ ေၿခာက္ေသြ႕ေအာင္ၿပဳပါ။
ေရွးက ေမွာ္ပညာရွင္မ်ား ရွာမင္ေလာကီပညာရွင္ၾကီးမ်ားသည္ ပယင္းပုတီးကို ေလာကီအစီအရင္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ဝတ္ဆင္ထားေလ့ရွိသည္။ ပယင္းအရြယ္ ခပ္ၾကီးၾကီးကို သင္၏ ေလာကီ အစီအရင္ ၿပဳရာတြင္ အသံုးၿပဳ၍ စြမ္းအားထက္ၿမက္ ထိေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပယင္းနွင့္ က်န္းမာေရး
ပယင္းကို အလွက်က္သေရတိုးေအာင္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈညိွဳ႕ဓာတ္ကုိ ၿဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ပယင္းဝတ္ဆင္သူမ်ားမွာ အခ်စ္ေရးတြင္ ဆြဲငင္အားေကာင္းၿခင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ခံစားရၿခင္းတို႔ကို ေပးစြမ္းသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ငါး ၊ ဖား ၊ ယုန္ရုပ္မ်ားထုလုပ္၍၎ ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက ေၿခေသၤ့ ၊ ေခြး ၊ နဂါးရုပ္မ်ား ထုလုပ္ၿပီး ဝတ္ဆင္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကာမစြမ္းအား ေကာင္းေစၿပီး သားသမီးထြန္းကာေစသည္ဟု ယံုၾကည္ခ့ဲၾကပါသည္။ ၿမံဳသူမ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳေပးႏုိင္သည္။
ပယင္းကို ဝတ္ဆင္ၿခင္းအားၿဖင့္ လူသား၏ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူၿဖစ္ေစသည္။ နားထိုင္းၿခင္း ၊ ၿမံဳၿခင္း ၊ လည္မ်ဳိနာ ၊ နားကိုက္ၿခင္း ၊ ေလးဘက္နာ ၊ အစာမေၾကၿခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း၌ ၿဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစၿပီး အကာကြယ္ၿဖစ္ေစသည္။ ပယင္းလံုးကို လက္ထဲတြင္ ဆုတ္ကုိင္ကစား ေပးၿခင္းၿဖင့္ ဖ်ားနာသူမ်ားအား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုၿပင္ ပယင္းသည္ ဝတ္ဆင္သူ၏ မ်က္စိအၿမင္အားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစႏိုင္ပါသည္။
ပယင္းမႈန္႔ကို သားဖြားသူ မိခင္ေလာင္၏ အနီးတြင္ မီးရႈိ႕ေပးၿခင္း (သို႔) မီးခဲေပၚတြင္ အမႈန္႔ၿဖဴးေပးၿခင္းၿဖင့္ သားဖြားရလြယ္ကူသည္ဟု ေရွးက ယံုၾကည္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။
ပယင္း၏ ဂမီၻရ ေလာကီပညာ အသံုးဝင္မႈမွာ အထက္က ေဖာ္ၿပခ့ဲသည့္ထက္ မ်ားစြာ က်ယ္ၿပန္႔ပါသည္။ ဝတ္ဆင္သူအား အင္အားတိုးတက္ေစၿပီး စီးပြားေရး ေအာင္ၿမင္ေစၿခင္း စန္းပြင့္ေစသည့္ အခ်စ္ေရး အေဆာင္ေကာင္းၿဖစ္ၿခင္း စသည္ၿဖင့္ မ်ားစြာ အသံုးၿပဳႏိုင္ေသးသည္။ ပယင္းမႈန္႔ကို မည္သည့္ အေမႊးတိုင္တြင္မဆို ထည့္သြင္း ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ စြမ္းအားကို ၿဖစ္ေစပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ အာနိသင္ စြမး္ပကားၾကီးမားေသာ တန္းဝင္ရတနာတပါး ၿဖစ္သည္။ ပယင္းကို လက္ဝတ္ရတနာအၿဖစ္ အလွဆင္အသံုးၿပဳေသာ ဖန္စီပစၥည္းသက္သက္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္ေသာ ေလာကီအက်ဴိိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

မွီၿငမ္း - ဟိန္း(ဘူမိ)၏ ပယင္းအေၾကာင္း
Credit..Aung Siam Gold & Jewellery shop

ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္အတြင္းမွာ ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြမွာ ေရာင္းမွား ဝယ္မွားမျဖစ္ေပၚေစဖို့ ေျမအမ်ိုးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးရမယ့္ စာရြက္ စာတမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမ၊တိုက္ခန္း ဝယ္ယူမယ္ဆို ရင္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္းအမ်ိုးအစား အ လိုက္ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြက အျပည့္အဝ မတူညီနိုင္ပါဘူး။

ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူတဲ့အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူသူေတြ အေနနဲ့ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို သိရွိထားဖို့ လိုအပ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

"ဂရန္ေျမ"
----------

- ဂရန္ေျမဝယ္မယ္ဆိုရင္ ဂရန္အမည္ ေပါက္ "မွန္ မမွန္၊ စစ္ မစစ္" ကို သက္ဆိုင္ရာ ရံုးမွာ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရန္ေျမနဲ့ ပတ္သက္လို့ စစ္ေဆးရမယ့္ စာရြက္စာ တမ္းက နည္းပါတယ္။ ဂရန္အမည္ေပါက္ မွန္ မမွန္ကိုသာ ရံုးမွာ သြားေရာက္ စစ္ေဆးဖို့ပဲ လိုအပ္ပါတယ္။

"ပါမစ္ေျမ"
-----------

ပါမစ္ေျမဆိုတာကေတာ့ ျမို့သစ္ဘက္ေတြမွာ ခ်ထားေပးတဲ့ေျမ အမ်ိုးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ပါမစ္ေျမကို ဝယ္ယူမယ္ ဆိုရင္ ခ် ထားေပးတဲ့ပါမစ္ မွန္ မမွန္၊ အဆို ပါ ပါမစ္ကို အင္ထရီျပင္ထားဖို့ လိုအပ္ပါ တယ္။ အင္ထရီဆိုတာက ေျမေနရာ အ ကြက္ ခ် ျပီး ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ပါမစ္ကို ျပန္ လည္ စစ္ေဆးျပီး ေနထိုင္ခြင့္ျပုတဲ့အမွတ္ တံဆိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ထရီဝင္ျပီးသား ပါမစ္ဆိုရင္ ေနာက္ေက်ာဘက္မွာ ေလးေထာင့္ တံဆိပ္တံုးေလးနဲ့ ျပန္လည္စိစစ္ ျပီးျဖစ္ေျကာင္း ပါရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ ထရီ မဝင္ရေသးတဲ့ ေျမကြက္ေတြက ေဈး ကြက္အတြင္းမွာ ေဈးနႈန္းကြဲလြဲမႈရွိတယ္ လို့ သိရတယ္။ “ေဈးနႈန္းမကြာဘူးဆိုရင္ေတာင္ ရာ တန္အကြက္ေတြမွာ ေဈး ငါးသိန္း၊ ၁၀ သိန္း ကြာတယ္၊ ေထာင္တန္ အကြက္ေတြမွာဆိုရင္ အင္ထရီမဝင္ရေသးလို့ ပြဲပ်က္ တာေတြေတာင္ ရွိတယ္”လို့ ျမန္မာ့ရတနာ ေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ိုးေဆာင္မွ အမ္ဒီ ကို ဝင္းနိုင္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပါမစ္ေျမမွာ စာရြက္စာတမ္းလည္း မွန္ကန္မႈရွိျပီး အင္ထရီလည္း ဝင္ထား မယ္ဆိုရင္ အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္ရဲ့ မွတ္ပံု တင္ မိတၱူ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱူ ပါရွိရပါ
မယ္။ အဆိုပါ မိတၱူေတြကိုလည္း မူရင္းနဲ့ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

"လယ္ေျမ"
-----------

လယ္ေျမ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လယ္ေျမအတြက္ အစိုးရကို အခြန္ေပးထားတဲ့ စလစ္၊ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ စာအုပ္၊ ပံုစံ(၇)၊ စလစ္ up to date ျဖစ္ မျဖစ္ စစ္ ေဆးရပါမယ္။ စလစ္ up to date ဆိုတာကေတာ့ အစိုးရကို အခြန္ေငြေပးသြင္းထား တဲ့နွစ္က အနီးဆံုးနွစ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ လယ္ယာေျမမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရြက္စာ တမ္းဆိုတာ "လယ္ယာေျမ လက္ဝယ္ရွိသူတိုင္း" ရဲ့လက္ထဲမွာ မရွိနိုင္ပါဘူး။ လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိုးလုပ္ကိုင္တဲ့အေပၚ အခြန္ စည္းျကပ္ခံထားရတဲ့ ေျမခြန္ ေျပစာ နွင့္ ပံုစံ(၇) သည္သာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ တကယ္ လယ္ယာေျမကို လုပ္ကိုင္ေနျပီး အခြန္စည္းျကပ္မႈကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ထားမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမ လက္ရွိ ရွိသူအေနနဲ့ အဂၤ࿿ ါရပ္ညီညြတ္ျပီလို့ ဆိုနိုင္ပါ တယ္။ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူေတြကို ေျမစာရင္းဌာနက အခြန္စည္းျကပ္မႈ မွတ္ပံုတင္စာရင္းနဲ့ ေျမပံုမွာ မွတ္သားထား ေလ့ရွိပါတယ္။

တခ်ို့လယ္ယာေျမေတြက အခြန္ေျပစာအျပင္ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ ကိုလည္း ေရးကူးရယူထားရွိနိုင္ပါတယ္။ ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ ဆိုတာက ေျမစာရင္းဌာနက မွတ္ ပံုတင္စာရင္း၊ ေျမပံု စသည္တို့မွာ မွတ္သား ထားတဲ့အတိုင္း မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းတဲ့ ေျမစာရင္းဌာန က ပံုစံတူေရးကူးေပးတဲ့ ပံုစံ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅ မွာ ေျမကြက္နဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တစုတစည္း သိရွိနိုင္ပါတယ္။ ပံုစံ ၁၀၅ မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေျမကြက္တည္ရွိ တဲ့ ျမို့၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ကြင္း၊ ဧရိယာ၊ ေျမအမ်ိုးအစား စတာေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိနိုင္ပါတယ္။ “လယ္ယာေျမကို စလစ္တစ္ခုတည္းနဲ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တာေတြ ရွိတယ္၊ အဲ ဒါေတြက ေရရွည္မွာ အဆင္မေျပပါဘူး”လို့ ကိုဝင္းနိုင္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ပံုစံ(၇) က်ထားျပီးေသာလယ္ယာေျမေတြက ပိုင္ဆိုင္မူခိုင္မာတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ အရႈပ္အရွင္းရွိတဲ့ လယ္ေျမ၊ လယ္ယာေျမ နဲ. ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနတဲ့ေနရာေတြကလယ္ေျမ၊ ယာေျမေတြကို ပံုစံ(၇) မခ်ေပးဘူးလို.သိရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လယ္ေျမ၊ လယ္ယာေျမဝယ္မည္ဆိုပါက ပံုစံ(၇) ရွိမရွိကို အရင္စံုစမ္းသင့္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ လယ္ယာေျမကို အရပ္ သေဘာေရာင္းဝယ္ေနျကျပီး စာခ်ုပ္စာ တမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒ သစ္အရ မွတ္ပံုတင္ျပီးမွသာ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္လို့ရမွာ ျဖစ္တယ္။

"လန ၃၉ ေျမ"
---------------

လန ၃၉ ဆိုတာက လယ္ယာေျမမွ တစ္ဆင့္ အျခားေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အ သံုးျပုခြင့္ ျပုထားတဲ့ ေျမအမ်ိုးအစားျဖစ္ပါ တယ္။ လန ၃၉ ေျမ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမကေန အျခားေျမ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပုခြင့္ျပုထားတဲ့ လန ၃၉ စာရြက္ ရွိ ရပါမယ္။ ဒါမွသာ လယ္ယာေျမကို အိမ္ ယာေျမ၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ တစ္ခုခု ေျပာင္း လဲ အသံုးျပုမယ္ဆိုရင္ လန ၃၉ ခ်ထား ေပးတဲ့ စာရြက္ရွိမွ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

"တိုက္ခန္းဝယ္မယ္ဆိုရင္"
---------------------------

တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျပုလုပ္တဲ့ အခါမွာ ဆက္စပ္စာခ်ုပ္တစ္ခုရွိရံု နဲ့ ပိုင္ ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား ျပည့္စံုျပီလို့ မထင္မွတ္သင့္ပါဘူး။ တိုက္ခန္းအေရာင္း အဝယ္ျပုလုပ္တဲ့ေနရာ မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကေတာ့ ဆက္စပ္ စာခ်ုပ္၊ BCC (လူေနထိုင္ခြင့္) ၊ ေျမ ရွင္လက္မွတ္၊ ေရမီတာ၊ မီးမီတာ စာရြက္စာတမ္းေတြ လို အပ္ပါတယ္။ အဲသည္ စာရြက္စာတမ္းေတြ ပါရွိရင္ေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေသခ်ာနိုင္တယ္လို့ သိရပါတယ္။

"ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ"
------------------

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းမွာ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ မွတ္တမ္းရွိျပီး ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

Credit : Kumudra