Tuesday, September 6, 2016

သကၠရာဇ္ေတြအေျကာင္းသကၠရာဇ္ေတြနဲပတ္သတ္ျပီးေတာ့…

(၁) မဟာသကၠရာဇ္
(၂) သာသနာသကၠရာဇ္
(၃)  ေကာဇာသကၠရာဇ္
(၄) ခရာဇ္သကၠရာဇ္
(၅)  ဘီစီ
(၆) ေအဒီ ဟူ၍ရွိပါသည္။


(၁) မဟာသကၠရာဇ္

                 ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၱမင္းသား၏ဘိုးေတာ္ အဥၥနမင္းျကီးႏွင့္ကာလေဒဝီလရေသ့တို့ ထားခဲ႕ေသာႏွစ္ကို မဟာသကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ခုႏွစ္တြင္ မီးရႈးသန့္စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။

(၂)သာသနာသကၠရာဇ္

               ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီး ပထမသံဂါယတနာတင္ေသာႏွစ္ အရွင္မဟာကဝႆမေထရ္ႏွင့္ အဇာတသတ္မင္းျကီးတို့ထားခဲ႔ေသာႏွစ္ကို  သာသနာသကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္။

(၃)ေကာဇာသကၠရာဇ္

                ျမန္မာသကၠရာဇ္ဟုေခၚေသာ  ေကာဇာသကၠရာဇ္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံျပီး ပထမသံဂါရတနာတင္ေသာႏွစ္မွစ၍ေရတြက္လာခဲ႕ရာ သကၠရာဇ္ (၆၂၂) ခုႏွစ္အေရာက္ သေရေခတၱရာေခတ္သုမုႏၵရီမင္း လက္ထက္မွာ ျဖိုခဲ႕ပါသည္။

                ထို္မွတစ္ဖန္ စတင္ေရတြက္လာရာ သကၠရာဇ္ (၅၆၀)ခုႏွစ္အေရာက္ ပုဂံေခတ္ ပုပါၸးေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္မွာ တစ္ခါျဖိုခဲ႕ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ေခၚ ေကာဇာသကၠရာဇ္ကို  ၂ ခါျဖိုခံခဲ့ပါသည္။

                ထို ့ေျကာင့္  ( ၆၂၂ )ႏွင့္ ( ၅၆၀ ) နွစ္ရပ္ေပါင္းေသာအခါ (၁၁၈၂)  ျဖစ္ပါသည္။
ထို၂ခါ အျဖိုခံရေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္= ေကာဇာသကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္။

မွတ္ခ်က္=>  ယခုေရာက္ဆဲ ျမန္မာသကၠရာဇ္တြင္ႏွစ္ခါျဖိုခံရေသာ  သကၠရာဇ္ (၁၁၈၂)ထဲ့၍ ေပါင္းလိုက္လ်ွင္ သာသနာသကၠရာဇ္ကိုရပါသည္။

(၄) ခရာဇ္သကၠရာဇ္

                     သာသနာသကၠရာဇ္ ၅၄၄ခုအေရာက္တြင္ ခရာဇ္ေတာ္ေမြးဖြားခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရတြက္ေသာႏွစ္ကို ခရာဇ္သကၠရာဇ္ဟုေခၚပါသည္။

မွတ္ခ်က္ => ယခုေရာက္ဆဲ  သကၠရာဇ္ကို (၅၄၄)ေပါင္းလ်ွင္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ရပါသည္။

(၅)ဘီစီ(BC)

                         ဘီစီ (Before Christ )ဆ္ိုသည္မွာ ခရာဇ္ေတာ္မေပၚခင္ ေရတြက္အပ္ေသာႏွစ္ဟု အဓိပါၸယ္ရပါသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ဘီစီ( ၆၂၃) ခုႏွစ္တြင္ မီးရႈးသန့္စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။

(၆)ေအဒီ(AD)

                         ေအဒီ(Anno Domini)ဆိုသည္မွာ ခရာဇ္ေတာ္ေမြးဖြားျပီးေနာက္ ေရတြက္အပ္ေသာႏွစ္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ Anno Domini ဆိုသည္မွာ ငါတို့ဘုရားသခင္ႏွစ္ဟု အဓိပါၸယ္ရပါသည္။

အမ်ားသူငါ ဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္  ဘဲြရျပီးသူမ်ားအတြက္  ((ျမန္မာစာအင္တာဗ်ဴး စာေမးပဲြမ်ားတြင္ အျမဲေမးေလ့ရွိ၍))  တျခားမီဒီယာမွ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
                                        
                                              #ျမတ္ဗုဒၶ၏သမီးေတာ္

No comments:

Post a Comment